Det har nyligen kommit ut en vetenskaplig studie som nu diskuteras livligt i media. Den svensk-amerikanska studien omfattar nästan 44.000 kvinnor och är därmed en av de största i sitt slag. Studien har under 15 år mätt de långsiktiga effekterna av lågkolhydratdiet och till slut slagit fast att proteinrik kost med lite kolhydrater ökar risken för hjärtsjukdom och stroke.

Forskarna har intresserat sig för hur mycket kolhydrater (finns i pasta, ris och potatis) och protein (finns i kött, baljväxter och nötter) kvinnorna åt. Nu, femton år efter studiens början hade 1,270 fall av hjärtsjukdom och stroke inträffat bland kvinnorna. Studien visar att kvinnornas risk att insjukna i hjärtsjukdom och stroke ökade i takt med att de höll nere på kolhydrater och åt mer protein. Det ledde till 4–5 fler fall av hjärtsjukdom och stroke bland 10 000 kvinnor och år.

GI-metoden i den form vi rekommenderar den på ett långsiktigt plan, är jämt fördelad mellan de olika näringsämnena. För att hålla sig frisk och pigg bör man äta både fett, kolhydrater och proteiner - kroppen behöver dem alla. Dock - och det är detta som är kärnan i GI - skall man undvika de snabba kolhydraterna (raffinerat socker, vitt mjöl, pasta) som gör att blodsockret skjuter i höjden ena stunden och sjunker till botten den andra. Det GI-metoden fokuserar på är att välja rätt sorters kolhydrater istället för att utesluta dem. En bra kost med långsamma kolhydrater och ett balanserat intag av proteiner och fett av bra kvalitet, hjälper kroppen att hålla blodsockret på en stadig nivå och därmed även insulinutsöndringen i blodet varför dieten även skyddar mot diverse sjukdomar, som t.ex diabetes typ 2.

Alicja Wolk är professor i nutritionsepidemiologi på Karolinska institutet och hon menar att faran med en diet som innebär mycket rött kött och kraftigt begränsad mängd kolhydrater är att man riskerar att inte få i sig en rad skyddande substanser, samtidigt som dieten innebär substanser som ökar risken för exempelvis cancer och stroke.
-Det går att äta en diet med få kolhydrater, men i så fall är det viktigt att den är balanserad.
Det gäller att det är rätt sorts kolhydrater och att man inte äter proteiner från rött kött eller charkuterivaror, påpekar Alicja Wolk. I stället bör man äta fisk eller vitt kött, som kyckling, samt mycket frukt och grönsaker.

GI-metoden såsom vi förespråkar den fokuserar alltså inte på att äta så mycket rött kött som möjligt och vi rekommenderar i första hand dessutom proteinrika livsmedel som innehåller omättat fett snarare än mättat. Ät hellre fet fisk eller ägg än rött kött!

Vad gäller kolhydrater av rätt sort, dvs långsamma kolhydrater, och deras påverkan på blodsocker och hälsa har det gjorts ett flertal studier. En av dem, utförd av Lunds Tekniska Högskola, visar att om man äter rätt spannmålsprodukt till frukost, t. ex. hela korn av sädesslaget korn eller råg, underlättas blodsockerregleringen efter frukost, lunch och till och med även middag. Att långsamma kolhydrater i form av dessa fullkornsprodukter reglerar blodsockret under så pass lång tid är en spännande nyhet. Man vet genom studien att blodsockerresultatet beror på en kombination av lågt GI och en viss typ av icke-nedbrytbara kolhydrater som finns i vissa spannmålsprodukter. Studien visar även att personer som ätit en frukost med lågt GI får bättre koncentrationsförmåga under förmiddagen. Dessutom, vi vet också att stora svängningar i blodsockernivån har ett tydligt samband med ökad risk för åldersdiabetes, fetma och hjärt- och kärlsjukdomar.
- Det är känt att en kolhydratrik frukost med lågt GI kan dämpa blodsockerstegringen efter lunch. Men mina resultat visar att lågt GI i kombination med rätt mängd så kallade odigererbara kolhydrater, d v s kostfiber och resistent stärkelse, kan göra blodsockernivån låg och jämn upp till tio timmar och därmed även efter middagen, berättar Anne Nilsson, doktorand vid enheten för Industriell Näringslära och Livsmedelskemi, tillika författare till avhandlingen.

Forskare världen runt har i flertalet studier gett stöd åt GI-metoden och dess positiva effekter på viktminskning och hälsa.
Den nya studien från Uppsala bara understryker vikten av en balanserad och näringsrik kost - precis som den kost vi på GI-boxen rekommenderar.

Publicerad: 2019-10-01

Tillbaka