Känner du dig ofta trött? Vet du dessutom inte vad det beror på? Läs nedan om några av de vanligaste orsakerna till denna seghet.

Sömnbrist

Sover man inte tillräckligt många timmar blir man trött, det säger sig själv. En vuxen människa behöver mellan 6-8 timmars sömn per natt för att fungera optimalt medan barn behöver 10-12 timmars sömn. Om du stressar mycket, om du snarkar eller om du har sömnapné ligger du i riskzonen. Man blir seg och trött med en sämre reaktionsförmåga, huvudvärk, svårt att koncentrera sig, sämre minne och viktuppgång.

Vad kan jag göra åt detta?
Var utomhus dagstid för att fånga så många soltimmar som möjligt, motionera mera, var noga med kosten och stressa mindre.

Har man svåra sömnbesvär kan man gå till läkare och få sina sömnvanor utredda. Specialister kan utföra sömnutredningar om man lider av sömnapné och har andningsuppehåll under natten. Även terapi, som kognitiv beteendeterapi, kan hjälpa. Sömnmedel är ett annat medel som kan hjälpa.

Oönskad hårväxt kan bero på bakverk!

Järnbrist eller blodbrist

Kroppen behöver järn för att syreupptagningsprocessen i blodet ska fungera bra. Det är hemoglobinet, Hb, som behöver järn för att kunna bildas i de röda blodkropparna som transporterar syre från lungorna ut i kroppen. Kroppen tillgodogör sig sen järnet från mat via tarmen. Om man får för lite järn kan man även få blodbrist och även för lågt Hb-värde.

Många har både blodbrist och järnbrist utan att veta om det. Så många som var fjärde kvinna i fertil ålder har järnbrist och 7–8 % har blodbrist på grund av järnbristen. Orsaker kan vara riklig mens, graviditet, att man är vegan eller om man tränar väldigt mycket.

Vanliga symptom är trötthet och koncentrationssvårigheter men vid kraftigare blodbrist får man även livlöst hår och hjärtklappning, yrsel, aptitlöshet, huvudvärk och blir lätt andfådd.

Men ett enkelt blodprov hos doktorn kan man mäta Hb-värdet. Den normala nivån är individuell och därför får man kolla värdet regelbundet för att upptäcka avvikelser. behöver följas upp över tid för att förändringar ska upptäckas.

Järn får man i sig via en allsidig kost med bland annat fullkornsprodukter, lever, leverpastej, blodpudding, nötkött, vilt, fisk, spenat, brysselkål, broccoli, havregryn, torkade aprikoser, solrosfrön och mandel. C-vitamin hjälper upptaget av järn och finns i grönsaker, citrusfrukter, frukt och bär och framför allt i surkål som fördubblar det. Te och kaffe som dricks med maten kan däremot hämma upptaget.

Om järnbrist utvecklats till blodbrist behövs järntabletter, eller injektioner om magen inte tål tabletter, något som man kan få hos sin läkare.

Lev bättre med kaffe!

Depression

Depressioner kan visa sig som trötthet och det är vanligt att man känner sig trött om man går igenom en känslomässigt tung period i sitt liv. Den nedstämdhet som kommer med årstider kallas för SAD, seasonal affective disorder.Typiska symtom på årstidsbunden depression under höst och vinter är extrem trötthet trots att man sover mer än vanligt, ökat sötsug och ofta viktuppgång. Det finns antagligen ett samband mellan årstidsbunden depression och att produktionen av melatonin, ett slags kroppseget sömnmedel, ökar under det mörka halvåret. Även produktion av signalsubstansen serotonin påverkas negativt av mörkret, vilket påverkar vårt psykiska välmående.

Har man ärftliga tendenser till depression bör man vaka över eventuella symptom som:
* nedstämdhet
* brist på glädje och minskat intresse för det man brukar tycka om att göra
* minskad aptit och vikt alternativt tvärtom
* sömnstörningar
* aggressivitet och lättretlighet
* koncentrationssvårigheter, minnesstörningar och oförmåga att ta itu med vardagliga sysslor
* svårighet att känna känslor och avtagande sexuell lust
* hämmat tal, stel mimik och långsamma rörelser
* känslor av misslyckande och otillräcklighet
* minskad livslust och självmordstankar.

Även livsstilen spelar roll. Att vistas för mycket inomhus är sämre om man har en ärftlig sårbarhet, liksom att dricka alkohol för ofta och för mycket vilket kan förvärra en depression. Känner man av symptom som ovan i mer än två veckor är man sannolikt depprimerad, men en korrekt diagnos bör ställas av en läkare.

Depression kan lindras med bra kost, regelbunden motion, vistelse utomhus och minimerat intag av alkohol. En läkare kan skriva ut antidepressivt läkemedel och man kan även bli ordinerad samtalsterapi.

Hoppa inte över måltider!

Brist på vitamin B12

Vitaminerna B12 och det närbesläktade folat är livsnödvändiga för celldelningen och celltillväxten i kroppen. De är också nödvändiga för viktiga funktioner i hjärna, ryggmärg och nerver och behövs bland annat för att bilda nya röda blodkroppar. Orsaken till bristen kan vara en inflammation i magsäckens slemhinna.

De som riskerar mest att drabbas är kvinnor under graviditet och amning, veganer och vegetarianer, storkonsumenter av alkohol och cigaretter, kvinnor med riklig mens eller om man har en tarmsjukdom. Av äldre personer drabbas 1 procent.

Symtomen kan vara trötthet, myrkrypningar, hjärtklappning, depression, dålig balans, lättretlighet, minnesproblem, känselstörningar i ben och fötter.

Ett enkelt blodprov visar om du lider brist på B12 eller inte. Har man det får man tillskott i form av tabletter eller injektioner. Man undviker enkelt brist genom att äta allsidig kost med magert kött som är nyckelhålsmärkt, mjölkprodukter, ost, ägg och fisk.


Kroniskt trötthetssyndrom, ME

Drabbade beskriver en extrem fysisk och mental utmattning ofta i kombination med sjukdomskänsla. Vissa experter menar att ME är en fysisk sjukdom, andra att tröttheten har psykologiska orsaker. Långtidsstudier av hela befolkningsgrupper har visat att det finns ett tydligt samband mellan flera olika infektionssjukdomar och risken att utveckla sjukdomen. Senaste rönen visar att sjukdomen kan ha med en störning i immunförsvaret att göra, att ett virus kan vara inblandat. Den klassas som en neurologisk sjukdom och alla kan drabbas.

Symptomen är många och kännetecknande för sjukdomen är en nytillkommen och oförklarad trötthet/utmattning som inte går att vila bort. Andra vanliga symtom är influensakänsla, feber, muskelsmärta, neurologiska besvär, återkommande infektioner och problem med koncentration och minne. Besvären försämras av ansträngning – och försämringen kvarstår i över 24 timmar. Det är även vanligt med sömnstörningar.

Doktorn ställer diagnos efter vissa kriterier, bland annat kronisk trötthet i minst ett halvår, dålig sömn, halsont, ömma lymfkörtlar, värk i muskler och leder. Inga prover visar på ME men tas för att utesluta andra sjukdomar.

Oftast är sjukdomsförloppet varierande med bättre och sämre dagar. Regelbundna vanor är viktiga och man ska sträva efter att hålla aktivitetsnivån på en jämn nivå och inte ta ut sig under de dagar man känner dig starkare eftersom det gäller att få en balans mellan vila och aktivitet.

Det finns inget botemedel mot ME men KBT-terapi kan hjälpa patienten att leva med sjukdomen. Vitamintillskott av bland annat B12 och folsyra ges ibland. Vid behov kan man få medicin mot sömnbesvär, depression och värk.


Diabetes

Normalt öppnar insulinet cellväggen så att det blodsockret som finns i blodet efter en måltid släpps in i cellen och kan omvandlas till antingen energi, fylla upp våra glykogenlager eller lagras i form av fett. Diabetes innebär att insulinet i kroppen inte produceras (typ 1) eller tas upp som det ska i cellerna pga insulinresistens (typ 2), vilket leder till att blodsockerhalten höjs.

Vår västerländska livsstil med låg fysisk aktivitet, mycket snabba kolhydrater och socker kan leda till övervikt och så småningom diabetes typ 2. Det finns också en ärftlig faktor, men forskarna är inte klara över alla samband.

Symtomen är främst ökad törst, trötthet fysiskt som psykiskt, man kissar ofta och viktnedgång utan bantning.

Läkaren ställer diagnos genom att ta blodprov som mäter blodsockerhalten och gör ett sockerbelastningstest. Blodsockermätare för hemmabruk kan köpas på apotek, men man ska alltid konsultera läkare vid misstänkt diabetes.

Hos läkaren får man insulin i form av injektioner. Det man själv kan göra för att behandla sin diabetes, särskilt för patienter med typ 2-diabetes men även för andra diabetiker, är rätt kost och motion. Man skall då röra på sig minst en halvtimme om dagen, undvika snabba kolhydrater och socker, alkohol och äta på regelbundna tider. Dessutom; en halv tesked kanel om dagen sänker blodsockerhalten med upp till 20%.


Sköldkörtelrubbning

Sköldkörteln, som sitter på halsens framsida, producerar hormoner som påverkar nästan alla kroppens funktioner och styr ämnesomsättningen. Om sköldkörteln tillverkar för lite hormoner kan man få hypotyreos, det medicinska namnet för en underfungerande sköldkörtel. Då får man låg ämnesomsättning och kroppen går på lågvarv. Ofta triggas rubbningen av hormonsvängningar vid graviditet, i klimakteriet och vid stress. En annan orsak är jodbrist, men det är ovanligt i Sverige. Hypertyreos, överfunktion av sköldkörteln, gör att ämnesomsättningen i stället höjs.

Exempel på tidiga symtom på hypotyreos är
* trötthet eller nedsatt ork
* depression
* koncentrationssvårigheter
* frusenhet

Exempel på senare symtom är
* torr hud och torrt hår
* förstoppning
* sämre minne

Hypotyreos är 5–10 gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Den behandling man får mot hypotyreos består av sköldkörtelhormonet tyroxin i tablettform. Behandling kan sättas in med konstgjort sköldkörtelhormon T4, ofta Levaxin. Sköldkörtelhormonet T3, liotyronin, förekommer också i kombination med T4.

 

Publicerad: 2019-10-02

Tillbaka