I munnen sker inget stort näringsupptag. Vi tuggar och sväljer maten och nästa anhalt är magsäcken. I magsäcken bryts maten ner med hjälp av enzymer och saltsyra till en fin ”smet”.

I munnen sker inget stort näringsupptag. Vi tuggar och sväljer maten och nästa anhalt är magsäcken.
                                                                 I magsäcken bryts maten ner med hjälp av enzymer och saltsyra till en fin ”smet”. Hur lång tid den nerbrytning tar beror på om det du ätit har ett högt eller lågt GI. Ju högre GI desto snabbare går nedbrytningen

När kolhydraterna brutits ned går ”smeten” vidare till tunntarmen där kolhydraterna omvandlas till glukos.

Du kan påverka nedbrytningshastigheten genom att äta något surt, som vinäger, citron eller surdegsbröd. Man har kunnat se i studier att det sura i livsmedlen ”slöar till" enzymernas nedbrytningshastighet upp till 30%.

Även andra faktorer påverkar hur snabbt ett livsmedel bryts ner i magsäcken. En faktor är livsmedlets struktur och yta.

En annan faktor är vilken typ av livsmedel du äter. Fett fisk bryts ner på annat sätt än fågel, kött, eller andra sockerarter och stärkelse. 

Publicerad: 2019-10-01

Tillbaka