De flesta kan gå ner men har sen svårt att behålla vikten. Att gå ner i vikt är möjligt för de flesta. Tidigare studier har visat att de man utan svårighet kan tappa upp till 10% av den ursprungliga vikten genom att delta i viktminskningsprogram eller kostrådgivning. Svårigheterna kommer när man slutat följa dieten och ska behålla sin idealvikt.

De gamla råd som man tidigare givit:
-Regelbunden motion
-Begränsning av kaloriontaget till 1 800 per dag
-Äta fettsnål mat
-Äta frukost varje dag
-Väga sig regelbundet
-Fördela måltiderna jämnt över veckan och inte överäta på helgerna
-Föra bok över vad man äter

Trots att dessa bantningsråd uppges fungera och trots ökad försäljning av så kallade light-produkter ökar övervikt och fetma i Västvärlden. Vad beror det på? Amerikanska forskare har länge sökt efter svaret på varför människor som gått ner i vikt inte kan behålla vikten.

Studie genomförd i USA
En studie som genomförts på Brown University i USA visar på ett antal intressanta faktorer. Studien genomfördes under 1 ½ år med 300 personer som alla tappat ca 10% av sin ursprungsvikt.

Deltagarna delades in i tre grupper, en grupp som fick ett informationsbrev regelbundet, en grupp som deltog i personlig kostrådgivning via informationsmöten och en grupp som deltog i ett viktminskningsprogram via internet.

Alla deltagare fick göra följande:
-väga sig dagligen
-försöka vara fysiskt aktiva minst en timme per dag
-delta i kostrådgivning eller i viktminskningsprogram
-vara observanta på viktökning över 2 ½ kg och genast sätta in åtgärder

Resultatet av studien
Sammanfattning av resultatet efter 1 ½ år:
- 70% av informationsbrevsgruppen ökade 2 ½ kg eller mera i vikt och 54% av internetgruppen. I gruppen med personlig rådgivning var motsvarande siffra 38%.
- medianvärdet av viktökningen var 5 kg för brevgruppen, 3 kg för internetgruppen och ett drygt kilo för personliga rådgivningsgruppen.
- av de som vägde sig varje dag höll sig 61% under en viktökning på 2 ½ kg. Daglig vägning hjälpte endast personerna som fick rådgivning och de i internetgruppen.

Biologiska orsaker
Studien visar att svårigheten ligger i både beteenden och biologiska orsaker, men att den är i huvudsak biologisk. Den mekanism i kroppen som finns för att förhindra att man dör av svält är samma mekanism som gör övervikt möjlig. Hormonerna hos de människor som vill gå ner i vikt börjar arbeta emot viktminskningen genom att ett hungerhormon, ghrelin, utsöndras. Samtidigt minskar mättnadshormonet leptin.

Rådgivning och internetprogram mest framgångrika
Att få personlig rådgivning och råd via internet var de mest framgångsrika typerna av stöd, eftersom de hjälpte testpersonerna att göra förändringar i sitt ätande och snabbt korrigera sina vanor när vikten ökade.

Studier visar att det naturliga "viktsvängrummet" ligger runt 2 ½ kg. När man närmar sig den nivån är det dags att se över sina kost- och motionsvanor.

Kommentar:

GI- metoden
Att GI-metoden är framgångsrik beror till stor del att man rekommenderas att äta ofta och regelbundet och därmed slipper gå hungrig. Det handlar inte om att "svälta sig själv" till rätt vikt. Med GI- metoden går du ner i vikt och vinner många andra hälsofördelar på grund av en jämn blodsockerkurva och låg insulinproduktion.

Den gamla ”bantamodellen” omgjord till GI- modell:
-Mäta sig regelbundet (under viktminskningserioden)
-Regelbunden motion
-Begränsa intaget av snabba kolhydrater med högt GI
-Äta mat med fleromättat fett och undvika härdat fett
-Äta mycket grönsaker och proteinrika födoämnen
-Äta frukost, lunch, middag och mellanmål varje dag
-Fördela måltiderna jämnt över dagen och aldrig gå hungrig

 

Publicerad: 2019-10-01

Tillbaka