Bättre villkor för kycklingar och tuffare krav på uppfödare - GI-boxen är sedan ett år tillbaka en del av European Chicken Committment (ECC) – med mål att förbättra villkoren för kycklingar och höja kvalitén.

ECC är forskningsbaserade välfärdskriterier för kyckling som tagits fram av ett 30-tal av Europas ledande djurrätts- och djurskyddsorganisationer. Kriterierna innebär bland annat att friskare och mer långsamväxande kycklingraser används, och att kycklingarna får mer plats i stallarna. Samtliga kriterier ska vara uppfyllda senast 2026.

- Vi strävar efter kvalité i alla led. Det inkluderar allt från näringsinnehåll i maten till hemleveranser och djuromsorg. Därför känns det som en självklarhet för oss att ställa höga krav på våra leverantörer, varav kycklinguppfödare är en viktig del, säger GI-boxens VD Ola Lauritzson

Så här långt har vi kommit:

KRAV

STATUS 2022

Produktion enligt EU:s djurskyddslagstiftning och regelverk

Klar

Tredjepartskontroll

Klar

Gasbedövning

Klar

Inga burar eller flervåningssystem

Klar

Beläggningsgrad 30kg/m2

Pågående

Långsamväxande ras

Pågående

Ljus

Pågående

Inredning

Pågående

Luftkvalitet

Pågående

Utevistelse

Pågående

 

Läs mer om European Chicken Committment på www.djurensratt.se

Publicerad: 2023-02-16

Tillbaka