Glutenintolerans ökar i Sverige och anledningarna är något förvånande. Här är svenska forskares slutsatser.

Allt fler blir glutenintoleranta i Sverige och livsstilen samt levnadsmiljön kan spela stor roll, enligt en ny svensk avhandling från Umeå universitet.

Men det är inte din egen livsstil som ökar risken, utan framför allt din mammas.

Forskare har nämligen kunnat se att barn födda via planerat kejsarsnitt i högre grad drabbas av glutenintolerans. Att modern lidit av upprepade urinvägsinfektioner under graviditeten är också en riskfaktor.

Personer som är födda på våren, sommaren och hösten blir också glutenintoleranta i högre grad än personer födda på vintern. Detta skulle kunna tyda på att cykliska, miljömässiga faktorer spelar in, såsom att utsättas för virusinfektioner under sina första levnadsmånader.

Myter om magfett!

Även geografin spelar in. Personer födda i södra Sverige blir oftare glutenintoleranta jämfört med de som fötts i landets norra delar.

Studien visar också att risken för glutenintolerans minskar om mamman är över 35 år och har en hög inkomst. Detta pekar också på att livsstilsfaktorer spelar in.

Testa om du är gluten intolerant eller överkänslig

Arthur Agatston är kardiolog och initiativtagare till den omtalade South Beach-dieten, som syftar till bättre hjärthälsa genom långsiktig viktnedgång. Det var också via samma kostplan som han av en slump upptäckte hur gluten påverkade hans patienter. Under en fas i dieten utesluts alla former av frukt och spannmål, vilket gav både viktnedgången och allmänhälsan en ordentlig boost – faktiskt i sådan utsträckning att många av Agatstons patienter var ovilliga att gå in i nästa steg, där gluten åter introduceras i kosten.

Enkel rörlighetsövning som gör skillnad!

”Miljoner är drabbade”

Efter att ha analyserat gluten och dess inverkan på kroppen är hans slutsats att alla mår bra av att skära ner på intaget, eftersom det tycks vara kopplat till en rad hälsobesvär – där merparten av oss inte kan koppla tillståndet till frukostflingorna, lunchsmörgåsen eller middagens pasta. Miljontals människor är drabbade, menar Agatston, och en kostomställning är det enda som krävs för att bli av med besvären!

Vikt, värk och trötthet

Celiaki, ett tillstånd där kroppen inte tål gluten alls, kan enkelt fastställas genom ett blodprov. Där är också magproblem en tydlig länk, menar Agatston. Men när det gäller överkänslighet är symtomen lika varierande som diffusa. På hans lista finns kopplingar till allt från återkommande huvud- eller ledvärk, hudproblem och sömnbesvär till oförklarlig trötthet, depression och envis övervikt. Tillståndet går inte att konstatera genom provtagning, det enda sättet är att utesluta gluten från kosten och notera förändringarna säger Agatston och menar att en rad hälsovinster, framför viktnedgång och ny energi, är att vänta.

Nyttigaste grynerna och fröerna!

Vanliga tecken på överkänslighet mot gluten:

Kan du svara ja på en eller fler av nedanstående frågor är du i riskzonen

1. Har du återkommande problem med förstoppning eller diarré?

2. Har du ofta ont i magen?

3. Drabbas du ofta av oförklarlig huvudvärk?

4. Känns din magen svullen efter måltid, även om du bara ätit lite grand?

5. Känner du dig trött, trots att du sovit?

6. Har du koncentrationssvårigheter?

7. Besväras du av rinnande näsa, slembildning eller smärtor i bihålorna?

8. Har du hudutslag eller eksem?

9. Har du stela eller ömma leder efter att ha vilat?

10.  Är du deprimerad?

Till skillnad från celiaki, glutenallergi, är överkänslighet svårare att diagnostisera med hjälp av blodprov. Men genom att följa dieten South Beach Gluten Solution fas 1, kan du efter två veckor se om ett glutenfritt alternativ påverkas din hälsa. En viktnedgång är i alla fall att vänta, menar Agatston – du kan gå ner upp till 4,5 kilo under de två veckor som fasen pågår!

Publicerad: 2019-11-05

Tillbaka