Med hjälp av den glykemiska belastningen kan man konstatera att man generellt inte bör äta för mycket av ris eller pasta eftersom de innehåller en stor andel kolhydrater och har ett medelhögt GI.

Med hjälp av den glykemiska belastningen kan man konstatera att man generellt inte bör äta för mycket av ris eller pasta eftersom de innehåller en stor andel kolhydrater och har ett medelhögt GI.

Detta gör att den glykemiska belastningen snabbt blir hög av ris och pasta. En mängd motsvarande 1.5 dl kokt pasta är ok och ger ett medelhögt GB. Om vi jämför potatis och pasta blir den glykemiska belastningen för 100 gram

Livsmedel Vikt    Volym Kolhyd. GI GB
Potatis 100 g 2,5 st

19 g 

60 11
Vit pasta 100 g 1,5 dl  

25 g

45 11

Slutsatsen är att kokt potatis och kokt vit pasta ger en likartad och medelhög glykemisk belastning, GB, och båda bör därför ätas i begränsade mängder.

Kyler vi potatisen eller om vi använder fullkornspasta sjunker värdena betydligt på båda och ger en låg glykemisk belastning.

 

Så här mycket GB får du i våra olika faser:

Rivstarten under 10 GB per dag

Nystarten mellan 10-40 GB per dag

Balans mellan 40-100 GB per dag 

Vi använder oss av ett signalsystem där lågt GB är grönt, medel är gult och högt är rött.

             

Publicerad: 2020-05-26

Tillbaka