Många personer med höga kolesterol- och blodtrycksvärden och som börjar äta enligt GI-metoden kan minska sina höga värden och i många fall sluta med sin kolesterol- eller blodtryckssänkande medicin.

Många personer med höga kolesterol- och blodtrycksvärden och som börjar äta enligt GI-metoden kan minska sina höga värden och i många fall sluta med sin kolesterol- eller blodtryckssänkande medicin.

*  Personer som lider av diabetes kan med hjälp av GI-metoden minska sitt insulinintag eller förebygga begynnade diabetes.

*  Med GI-metoden avstår du inte från mat utan du byter ut mat med högt GI mot mat med lågt GI.

*  Viktigt att veta är att vetemjöl höjer blodsockret snabbare än socker.

*  Kommer vetemjöl, socker eller sirap efter femte plats på innehållsförteckningen så kommer de inte påverka ditt blodsocker negativt. Kommer det före femteplats - köp inte varan för då har den högt GI.

Publicerad: 2019-10-01

Tillbaka