Att jobba i trädgården är rena rama terapin för själen, visar ny forskning.

Att påta i trädgården – till exempel att plantera växter, rensa ogräs, plocka bär eller kratta löv – är en effektiv form av terapi för långtidssjukskrivna kvinnor.

En ny studie från Göteborgs universitet visar att en kombination av jobbcoachning och trädgårdsterapi förbättrade såväl den fysiska som den mentala hälsan hos kvinnor med långvarig ohälsa och sjukfrånvaro.

Beror min övervikt på dåliga gener?

Projektet – där deltagarna var kvinnor mellan 21 och 62 år med dålig fysisk och psykisk hälsa – innehöll sinnesövningar, reflekterande samtal, fysisk aktivitet och praktiskt trädgårdsarbete.

I slutet av studien rapporterade deltagarna en signifikant ökning i upplevd livskvalitet, framför allt när det gällde mentala och sociala faktorer.

Tre minuter träning i veckan - räcker det?

Vill du förena nytta med…ännu mer nytta? Ge dig då ut och klipp gräsmattan eller rensa i rabatten. Trädgårdsarbete ger nämligen lika bra sömneffekt som ett styrkepass.

Kvinnor löper högre risk än män att drabbas av långa sjukskrivningar, enligt forskarna.

Publicerad: 2019-10-29

Tillbaka