En svensk studie i Nutrition Journal bevisar tomatjuicens positiva effekt på biokemiskt stressade muskler. Endast ett glas om dagen närmast eliminerar stresseffekten!

Kroppen är ständigt utsatt för attack av fria radikaler, något som finns i rikliga mängder bl.a syret vi andas. Man tror att fria radikaler utsätter kroppen för allvarliga cellskador och även bidrar till åldrandet, så kallad oxidativ stress. Men man tror också att antioxidanter kan fånga in och oskadliggöra de fria radikalerna och på så sätt mildra och bromsa den oxidativa stressen. Antioxidanter finns naturligt i kroppen i form av hormoner och enzymer och vi kan dessutom tillföra dem till kroppen via bioaktiva ämnen i maten. Antioxidanter finns i frukt, bär och grönsaker och allra mest i de med stark färg

Viss övervikt är farligare än annan!

Testet som utfördes gjordes genom att 15 otränade, men friska, personer fick träna i 20 minuter på en ergometercykel till 80% av maxpulsen. En timme efter träningen togs ett blodprov. Testpersonerna fick sen påbörja en femveckorsperiod under vilken de skulle dricka 150 ml tomatjuice varje dag för att därefter göra om samma fystest. En femveckorsperiod utan tomatjuice tog vid varefter cykeltestet återigen gjordes om. Sedan följde ytterligare fem veckor med dagligt intag av tomatjuice och efterföljande cykeltest.

Vad ska jag göra med min trötthet?


Studien visade att testpersonerna efter perioderna med intag av tomatjuice visade en markant minskning av biokemisk stress i kroppen, medan stessen återkom efter femveckorsperioden utan tomatjuice.
 
Tomatjuice innehåller antioxidanter och speciellt mycket av antioxidanten lykopen som allmänt anses vara bra för kroppens försvar mot fria radikaler. Och när man utsätter kroppen för hård fysisk träning och förbrukar mer syre än vanligt är det just fria radikale man utsätter den för.
 
– Resultatet var oväntat positivt eftersom det räckte med ett glas om dagen. Det betyder antagligen att just tomat innehåller mycket starka antioxidanter mot just denna typ av stress, säger Siamak Haghdoost som är den forskare vid Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi som lett studien.

Superfrukten för bättre hälsa!

Funcfood – forskning om livsmedel och hälsoeffekter
 
Forskningen kring tomatjuice och biokemisk stress är en del av forskningsprojektet Funcfood som omfattar fem europeiska institutioner och tre indiska forskningscentra.
 
Den europeiska delen finansieras genom EU:s sjunde ramprogram och leds från Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi vid Stockholms universitet.
 
Syftet med projektet är att studera och välja livsmedelsingredienser som är fördelaktiga med hänsyn till hälsoeffekter i form av skydd mot DNA-skador, skador på proteiner, oxidativ stress samt biokemisk och fysiologisk status via hälsokontrollen.
 
Studien utförs genom att detektera den skyddande effekten av antioxidanter, som är tillgängliga på marknaden, och ges i form av kosttillskott/livsmedel, i friska personer som dagligen exponeras för carcinogener, som till exempel rökare som exponeras för tobak och rök.

Publicerad: 2019-10-01

Tillbaka