Vid en första anblick på GI-tabeller kan det kännas väldigt komplicerat med GI-metoden. Ett livsmedel kan ha olika GI-värden beroende på tillagningssätt, koktider eller mognadsgrad.

Vid en första anblick på GI-tabeller kan det kännas väldigt komplicerat med GI-metoden. Ett livsmedel kan ha olika GI-värden beroende på tillagningssätt, koktider eller mognadsgrad.

Nedan följer en beskrivning av de allra vanligaste livsmedelsgrupperna och deras GI-värden.

Vi anger inte GI-värdena i exakta tal eftersom detta inte är särskilt intressant. Det är viktigare att förstå huvudgrupperna och vad som avgör om ett livsmedel får högt eller lågt GI och varför.

Det är också viktigt att förstå att du inte enbart ska använda ett livsmedels GI-värde som måttstock för att välja livsmedel, du måste också titta på mängden kolhydrater och fett

Publicerad: 2020-05-25

Tillbaka