Den svenska traditionen att fira Lucia den 13:e december går tillbaka ända till år 1764 då den första kända lucian bjöd på kaffe på sängen på en herrgård i Västergötland. Den idag så kära traditionen med luciatåget på Skansen uppstod år 1893 och spred sig sedan ut till skolor och föreningar. Men vem var egentligen Lucia och varför firar vi henne?

Lucia anses ha varit en historisk person som föddes i staden Syrakusa år 283 efter Kristus i en adlig, välbärgad familj. Fadern dog tidigt och hon växte upp till en gudfruktig ung dam som ville viga sitt liv till Gud och förbli jungfru. Uppfostrad blev hon av sin mor Euthycia med grekiskt påbrå.

Redan som barn avlade Lucia kyskhetslöfte och hoppades få skänka bort sina jordiska ägodelar till de fattiga så småningom, men berättade inte om sitt beslut för någon. Hon blev i unga år bortlovad till en yngling varpå hon bad till Gud om att slippa äktenskapet. I samma veva blev modern mycket sjuk i blödarsjuka och en pilgrimsresa företogs till Catania, åtta mil från Syrakusa, där graven med den heliga jungfrun och martyren Agatha låg.

Som av ett mirakel blev modern botad i Catania genom att den heliga visade sig för Lucia och sa "Min syster, varför ber du mig om något du lika väl själv kan ge din moder? Din tro har botat henne!". Detta gjorde modern så överväldigad att hon lovade att Lucia skulle få förbli ogift och dessutom få skänka hemgiften till de fattiga, något som gjorde den väntande brudgummen helt rasande. För att hämnas angav han Lucia som kristen mitt under den värsta förföljelsen av kristna i Romarriket. För att blidka honom stack hon enligt legenden ut sina ögon och sände dom till honom på ett fat. För sin trohets skull fick hon då ett par ännu vackrare av Gud.

7 tips för att slippa sötsug!

År 304 blev Lucia arresterad och dömd att skickas till en bordell som straff för sin kristna tro. Bödlarna försökte på vägen dit tortera henne på alla möjliga hemska vis, men inget av tortyrmetoderna fungerade då Gud hela tiden kom till hennes undsättning och skyddade henne från både eld och kokande olja. Till slut stack bödlarna ett svärd genom hennes hals, men Lucia levde ända tills hon hade hunnit få sista smörjelsen.

Sankta Lucia vördas än idag inom den romersk-katolska och den ortodoxa kyrkan och är skyddshelgon för synskadade, sjuka barn, prostituerade som ångrar sig, vävare, med flera.

Tips på GI-godis och nyttiga snacks!

Vår svenska lucia-tradion

Långt innan kristendomen kom till Sverige och förde med sig Lucia som ett av många katolska helgon, hade vi i Sverige hedniska traditioner runt lucia. Den julianska kalendern gällde i vårt land fram till 1753 och natten mellan den 12:e och 13:e december var den längsta och svartaste natten på året. Då gällde det att skrämma bort alla onda andar och Lucifer själv med fest och gamman hela natten lång innan julefastan tog vid.

Traditionen med den vitklädda lucian uppstod 1764, men blev inte allmänt befästad och tog fart förrän på 1900-talet då skolor och föreningar började lyfta fram den varje år. Skansen i Stockholm tog 1893 upp luciatraditionen och sedan 1973 kröns Sveriges lucia på Skansen varje år. Lucia är och förblir en kär, omhuldad tradition som förhoppningsvis kommer att lysa upp tidiga 13:e decembermornar även under århundradena som komma skall.

Vi på GI Viktkoll önskar er alla en underbar Lucia fylld med både levande ljus och skönsång!

Publicerad: 2019-10-03

Tillbaka